www.xpj98698.com.com www.xpj68688.com www.xpj69co.com www.xpj55033.com www.xpj38166.com www.xpj99711.com www.xpj02199.com www.xpj688688.com www.x.1314xpj.com www.xpj 68568.com www.xpj.299299.com www.xpj00082.com www.xpj011022.com www.xpj011033.com www.xpj02199.com www.xpj02199cc.com www.xpj10000.com www.xpj10123.com www.xpj11.com www.xpj1990.com www.xpj1xpj1.com www.xpj299299.com www.xpj299299.com www.xpj330000.com www.xpj3458.com www.xpj38166.com www.xpj388388.com www.xpj388388 com.com www.xpj401226.com www.xpj5005.com www.xpj51816.com www.xpj55033.com www.xpj55055.com www.xpj55055net.com www.xpj55126.com www.XPJ55188.com www.xpj588588.com www.xpj58115.com www.xpj330000.com www.xpj97688com.com www.xpj55669.com www.xpj58115.com www.xpj58168.com www.xpj588588.com www.xpj5xpj5.com www.xpj606903.com www.xpj62319.com www.xpj66199.com www.xpj66558.com www.xpj66599.com www.xpj66599.com www.xpj66835.com www.xpj68568.com www.xpj68688.com www.xpj688688.com www.xpj69co.com www.xpj788788.com www.xpj81891.com www.xpj949768.com www.xpj979468.com www.xpj988988.com www.xpj99711.com www.xpj99970.com
联系我们
0570-3866262
邮箱:
syjx@cn-syjx.com
电话:
0570-3866935
传真:
0570-3866363
地址:
浙江省衢州市经济开发区凯旋南路8号
售后服务
上洋公司客户投诉管理制度

  • 客户来电、传真、上门服务投诉时,应详细伶听客户投诉抱抱怨内容及抱怨事件,并规范地真实记录准确、迅速、详细、无误的内容与事件;认真核实抱怨内容、事件、追踪完善,核决权限及处理期限,逾期反应等项目。
  • 接到客户来电、传真,上门投诉后,详查核实产品表单编号,机型、数量、交运日期、投诉原因进分类处理时,应以对客户负责的态度,最终达到让客户满意为95%和投诉率为“零”的标的。
  • 严格遵循处理程序,客户投诉处理流程;应实行投诉分类、科学透明、阳光操作(依客户投述异常原因进行区分)。
  • 经投诉分类后,准确、迅速、递交用户投诉处理单1告知本公司相应的部门,相关部门应积极配合其相应工作,以便提高客诉处理的实效。如:科技、生产、质检、物资、总经理室等部门。
  • 客户投诉案件处理,作业流程的处理期限应以视实情,急事急办为原则,特殊情况以例外原则处理。
 
 
第六条  对客户投诉抱怨事件,应作好认真、负责的心态,诚心诚意、语气和蔼亲切、做好所投诉问题的分析及处理工作;用户得以信任。