www.xpj98698.com.com www.xpj68688.com www.xpj69co.com www.xpj55033.com www.xpj38166.com www.xpj99711.com www.xpj02199.com www.xpj688688.com www.x.1314xpj.com www.xpj 68568.com www.xpj.299299.com www.xpj00082.com www.xpj011022.com www.xpj011033.com www.xpj02199.com www.xpj02199cc.com www.xpj10000.com www.xpj10123.com www.xpj11.com www.xpj1990.com www.xpj1xpj1.com www.xpj299299.com www.xpj299299.com www.xpj330000.com www.xpj3458.com www.xpj38166.com www.xpj388388.com www.xpj388388 com.com www.xpj401226.com www.xpj5005.com www.xpj51816.com www.xpj55033.com www.xpj55055.com www.xpj55055net.com www.xpj55126.com www.XPJ55188.com www.xpj588588.com www.xpj58115.com www.xpj330000.com www.xpj97688com.com www.xpj55669.com www.xpj58115.com www.xpj58168.com www.xpj588588.com www.xpj5xpj5.com www.xpj606903.com www.xpj62319.com www.xpj66199.com www.xpj66558.com www.xpj66599.com www.xpj66599.com www.xpj66835.com www.xpj68568.com www.xpj68688.com www.xpj688688.com www.xpj69co.com www.xpj788788.com www.xpj81891.com www.xpj949768.com www.xpj979468.com www.xpj988988.com www.xpj99711.com www.xpj99970.com
理条机 | 扁茶机系列
6CLXL340/12连续理条机


实现杀青、理条两道工序的一体化、连续化,大大提高了茶叶加工效率,提高和稳定茶叶品质,推动产业化发展。

创新点:

1、利用鲜叶较好的可塑性,使鲜叶达到边杀青边理条的效果,便于茶叶的成条、理条,保证了茶叶品质的一致性。

2、拥有12个锅槽,台时鲜叶处理量大,大大提高了生产效率。

3、能够实现生产线连续化清洁生产,降低劳动强度,改善劳动条件。

4、采用双连杆结构,机器运行比较平稳,桥梁结构进行预拱,加热运行声音较小,降低了噪音污染。

5、燃气作为能源加热快、清洁环保节能,采用红外线燃烧器将70%的燃气能转化为红外线热能,提高了燃烧效率。